Samen doorbreken wij de vicieuze cirkel van Kinderarmoede in Nederland.
Want elk kind heeft recht op een kansrijke toekomst!

Proeftuin Kinderarmoede

Korte scan over de start van de Proeftuin Kinderarmoede

In Nederland zou geen één kind in armoede moeten leven. Maar toch is het voor 400.000 kinderen dagelijkse realiteit. Proeftuin Kinderarmoede bestrijdt de impact die armoede heeft met een vernieuwende aanpak. Met langdurige begeleiding, liefdevolle aandacht en een goed doordacht pedagogisch programma uitgevoerd door professionele medewerkers. Zo geven we kinderen het steuntje in de rug dat ze nodig hebben om van hun leven een succes te maken. Voor nu en later, want ieder kind heeft recht op een kansrijke toekomst.

Kinderarmoede is
een groot probleem

01

Kinderarmoede in Nederland is een groeiend probleem. Dit blijkt uit diverse onderzoeken. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter.

Structurele aanpak
is hard nodig

02

Met onze jarenlange ervaring en deskundigheid gaan wij kinderarmoede structureel aanpakken. Uiteraard gecombineerd met bevlogenheid vanuit betrokkenheid.

Daarom Proeftuin
Kinderarmoede

03

Om kinderarmoede structureel aan te pakken zijn wij (THDV) de Proeftuin Kinderarmoede gestart. Daar kunnen wij ons totaal focussen op dit maatschappelijke probleem.

Innovatiecentrum
'Het Fort'

04

Dit programma 'FortSkills' wordt ontwikkeld op ons Innovatiecentrum 'Het Fort' in Amsterdam-Noord. U kunt het Innovatiecentrum ook bezoeken.

Programma:
'FortSkills'

05

Hiervoor ontwikkelen wij een innovatief Pedagogisch Programma 'FortSkills'. Deze sluit geeft naadloos uitvoering aan de aanbevelingen die de Kinderombudsvrouw onlangs heeft gedaan.

Proeftuin Kinderarmoede

Initiatiefnemer van de Proeftuin Kinderarmoede

THDV is een koepelorganisatie en onder deze koepel vallen veel verschillende activiteiten. De Proeftuin Kinderarmoede valt ook onder THDV. THDV is een landelijke organisatie met het zwaartepunt in Amsterdam. Zij werken voor vier doelgroepen: Prostituees, Verslaafden, Dak- en thuislozen, en Kinderen in armoede.

Proeftuin Kinderarmoede

Over het ontwikkelen van FortSkills tot een ijzersterk programma c.q. methode voor structurele bestrijding van Kinderarmoede in heel Nederland

'Ons uiteindelijke doel is een programma waarbij de kinderen zelf verantwoordelijkheid voelen voor hun ontwikkeling. Zij bepalen wat ze willen leren, hebben inzicht in hun sterke kanten en uitdagingen en groeien doordat ze regelmatig bezig zijn met hun eigen skills.'
Ramon Müller, Coördinator Innovatiecentrum Het Fort

Ontwikkelen

Onze ambitie is om FortSkills te ontwikkelen tot een pedagogisch instrument in de bestrijding van kinderarmoede in Nederland. Daar werken wij keihard aan.

Innoveren

Nieuwe ervaringen, inzichten, tips uit het land en resultaten zowel positief als negatief maken FortSkills tot een dynamische en actuele methode.

Delen

FortSkills houden wij niet voor onszelf. Natuurlijk niet! Het probleem van Kinderarmoede speelt op heel veel plaatsen in Nederland. FortSkills willen wij graag delen.

Verbeteren

Ervaringen uit het land met FortSkills nemen wij mee in de evaluatie. Uitkomsten van evaluaties worden opnieuw verwerkt in FortSkills. Zo ontstaat er FortSkills 2.0.

Proeftuin Kinderarmoede

Over één van de ontwikkelde producten, de FortSkills Kaarten

De 10 FortSkills kaarten zijn in de afgelopen jaren ontwikkeld op het innovatiecentrum 'Het Fort'.
Deze FortSkills kaarten worden gebruikt voor het openen van een gesprek.
Het blussen van een brandje in de groep. Of het maken van afspraken.
Natuurlijk worden ze ook gebruik voor het geven van complimenten.

Proeftuin Kinderarmoede

INNOVATIECENTRUM

Het Fort is een fysieke locatie in Amsterdam-Noord waar kinderen in armoede twee keer per week terecht kunnen. Op deze locatie ontwikkelen wij in eigen beheer het pedagogisch programma FortSkills. In een veilige omgeving komen kinderen twee keer per week in kleine groepen bij elkaar. Onder leiding van deskundig kindercoaches wordt FortSkills geboden.

Het Fort in Amsterdam Noord

  • Innovatieplatform voor pedagogische programma 'FortSkills'

    Het Fort bestrijdt de impact die armoede heeft met een vernieuwende aanpak. Met langdurige begeleiding, liefdevolle aandacht en een goed doordacht pedagogisch programma uitgevoerd door professionele kindercoaches. Dit programma heet 'FortSkills'.
  • Hoogopgeleide Kindercoaches

  • Twee keer per week in kleine groepen

  • Initiatief van THDV

  • Volledig afhankelijk van donaties, giften en subsidies

Proeftuin Kinderarmoede

Over berichten uit de media die betrekking hebben op het thema Kinderarmoede in Nederland.

Deze berichten zijn door ons of nieuwsmakers en nieuwsbrengers gepubliceerd op het Internet. Wij delen deze berichten op onze Facebookpagina. Vaak voorzien wij deze van ons commentaar of opinie. Door te klikken op het link symbool kunt u op onze Facebookpagina uw reactie geven.

Proeftuin Kinderarmoede

Office

Bel ons kantoor

020 3446310

Mail ons

office@proeftuinkinderarmoede.nl

Mieke Honing

Programmamanager
Proeftuin Kinderarmoede

Proeftuin Kinderarmoede

CONTACTFORMULIER

Doorgaans reageren wij op werkdagen binnen 24 uur op uw bericht.
Bellen 020 - 344 6310 gaat overigens altijd sneller. 

Proeftuin Kinderarmoede

Innovatiecentrum 'Het Fort'

Bel het Innovatiecentrum 'Het Fort'

020 3446313

Bezoek ons innovatiecentrum 'Het Fort'

Parlevinker 12
1034 PZ Amsterdam

Dit kan alleen op afspraak.

TOP